Vi gillar framgångsrika och välskötta företag som är starka i sin nisch

Storskogen har en aktiv förvärvsagenda och vi letar kontinuerligt efter välskötta företag. Ett typiskt Storskogenbolag har sin primära verksamhet i Sverige, omsätter mellan 50-500 mkr och har ett uthålligt rörelseresultat på över 10 mkr.

Kortfattat gillar vi företag som:

  • Omsätter mellan 50-500 mkr
  • Har ett uthålligt rörelseresultat på över 10 mkr
  • Är starka i sin nisch
  • Har stabila kassaflöden
  • Har en hälsosam kund- och leverantörsspridning
  • En hållbar och bevisad affärsmodell

Vi gillar företag som står på egna ben och räknar typiskt sett inte med synergier. 

Förutom vår allmänna förvärvsagenda, har även Storskogenbolagen sina egna strategiska agendor, som ibland innefattar komplementsförvärv. I de fallen bedömer vi helhetsaffären, snarare än det enskilda bolagets storlek, lönshamhet- eller risknivå.

Förvärvsprocessen

Det är ofta ett svårt beslut att sälja sitt företag. Det handlar inte bara om frågor som när, på vilket sätt, för hur mycket eller till vem. Det är många gånger ett livsförändrande beslut, där den egna vardagen och kanske vardagen för familj och anställda kan komma att påverkas.

Vår filosofi är att vara lyhörd och flexibel, för att fånga upp säljarens önskemål. Det kan bland annat handla om hur affären struktureras eller om hur livet ser ut efter en försäljning. Våra beslutsvägar är korta, vilket gör att vi kan genomföra affärer på ett par veckor om så önskas. Det finns andra fall där det tar tid att komma fram till ett säljbeslut. Då händer det att vi agerar bollplank åt säljaren under lång tid, innan bolaget till slut säljs.

Är du bolagsägare som går i säljtankar, eller rådgivare till bolagsägare som går i säljtankar?

Tveka inte att höra av er till någon av oss på Storskogen som jobbar med förvärv.