Vi gillar välskötta företag som är starka i sin nisch

Storskogen har en förvärvsagenda där vi kontinuerligt letar efter välskötta företag primärt i Sverige. Finansiellt är huvudfokus företag som är lönsamma. Vi ser gärna ett uthålligt rörelseresultat över 10 msek, och en omsättning mellan 50 msek och 500 msek. Vi gillar företag som är starka i sin nisch, har stabila kassaflöden, en hälsosam kund- och leverantörsspridning, och en hållbar affärsmodell. Vi gillar företag som står på egna ben och räknar typiskt sett inte med synergier. 

Förutom vår allmänna förvärvsagenda, har även Storskogenbolagen sina egna strategiska agendor, som ibland innefattar komplementsförvärv. I de fallen bedömer vi helhetsaffären, snarare än det enskilda bolagets storlek, lönshamhet-, eller risknivå.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller bara vill veta mer. Kontakta med fördel Alexander Bjärgård, 0706-39 39 19, , Truls Browall, 0731 - 51 05 85 , eller Vilhelm Stern, 070 - 593 00 21,  eller någon av oss andra på Storskogen.

Förvärvsprocessen

Det är ofta ett svårt beslut att sälja sitt företag. Det handlar inte bara om frågor som när, på vilket sätt, för hur mycket eller till vem. Det är många gånger ett livsförändrande beslut, där den egna vardagen och kanske vardagen för familj och anställda kan komma att påverkas. Vår filosofi är att vara lyhörd och flexibel, för att fånga upp säljarens önskemål. Det kan bland annat handla om hur affären struktureras eller om hur livet ser ut efter en försäljning. Våra beslutsvägar är korta, vilket gör att vi kan genomföra affärer på ett par veckor om så önskas. Det finns andra fall där det tar tid att komma fram till ett säljbeslut. Då händer det att vi agerar bollplank åt säljaren under lång tid, innan bolaget till slut säljs. 

Talang

Förutom intressanta företag att förvärva, letar vi ständigt efter begåvade och drivna personer som kan tillföra kompetens till våra bolag och styrelser.

Om du tycker att det vore intressant att arbeta med oss, så tveka inte att höra av dig.