Långsiktighet och lyhördhet i allt vi gör

Vi köper ofta mindre företag som har varit i samma ägo under lång tid. Det kan vara ett familjeföretag eller ett företag som grundaren fortfarande arbetar aktivt i. Att få möjlighet att ta över stafettpinnen i den typen av bolag tycker vi är otroligt inspirerande, men det innebär också ett extra stort ansvar - ett ansvar vi gärna tar. Eftersom vi inte har för avsikt att sälja bolaget, har vi möjlighet att fokusera på det som är långsiktigt bäst. Vår erfarenhet är att det är först efter det att vi har haft tid att lära känna bolagets personal, dess kunder och leverantörer som det är möjligt för oss att som ny ägare att tillföra ett verkligt värde. 

Motiven till att sälja sitt bolag kan variera, men vi försöker att vara lyhörda kring de önskemål som säljaren eller säljarna har om livet efter en försäljning. Ibland kan det handla om att få möjlighet att kunna fokusera på det man tycker är roligt, och andra gånger handlar det om att hitta en ordnad övergång till en ny ledning. 

Det kan vara ensamt att leda ett mindre företag. Ibland finns ingen att rådfråga vid alla de svåra beslut som måste fattas. I vår kontext får man inte bara ett bollplank, utan någon som även tar ansvar för att uppfylla bolagets vision med både råd och dåd. Hur detta tar sig uttryck varierar från fall till fall beroende på det specifika bolagets strategiska och operationella utmaningar, även om vissa komponenter alltid finns med. Som ägare står vi för en finansiell trygghet som man som ensam företagare kanske inte har. Vi har möjilghet att göra de satsningar som krävs för att bolaget ska vara långsiktigt konkurrenskraftigt, både vad gäller att stärka bolagets strukturkapital, som att göra nödvändiga investeringar. I vår kontext ges även tillgång till ett internt nätverk av duktiga medarbetare att utbyta idéer och erfarenheter med, såväl som ett externt nätverk av potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners. Det större sammanhanget öppnar också upp för alternativa karriärvägar för duktiga medarbetare. Framgångsrika företag drivs av duktiga människor, varför vi lägger stor vikt vid att stötta våra bolag vid rerktyering av ledande personer.