Våra affärsområden


Storskogen jobbar idag utifrån de tre huvudaffärsområden Industri, Tjänster och Handel som tillsammans innehar 45 portföljbolag. Gemensamt för våra bolag är fokus på god lönsamhet, stabila kassaflöden och en stark position inom sin nisch. Vi fokuserar på bolag med sin huvudverksamhet i Sverige, men med kunder och samarbetspartners i många delar av världen.