Affärsområde Tjänster

[  ]

Huvudkontor: Göteborg

VÄSTMARK är ett anläggningsföretag verksamt i Västra Götalandsregionen. Verksamheten omfattar det mesta inom exploatering, grundläggning, idrottsanläggningar, infrastruktur, VA och fjärrvärme, byggnation samt ytskikt och finplanering.

Huvudkontor: Mora

SVENSKA TUNGDYKARGRUPPEN är ett dykeri- och sjöentreprenadsföretag med mångårig erfarenhet av alla förekommande dykeri- och vattenrelaterade arbeten.

Huvudkontor: Malmö

MÅLA I SVERIGE är en målerikoncern bestående av nio bolag med verksamhet i Sverige. Bolaget arbetar huvudsakligen med måleriprojekt vid om- och nybyggnationer och erbjuder även tjänster inom bland annat takläggning, murning, fasad och tapetsering.

Huvudkontor: Trelleborg

Trellegräv är en betydande aktör i den svenska tungrivningsbranschen och bedriver sin verksamhet företrädesvis i södra Sverige. Förutom rivning utför Trellegräv även uppdrag inom spontning. Bolagets kunder utgörs i första hand av större bygg- och fastighetsbolag, kommunala bolag samt bolag inom infrastruktur.

Huvudkontor: Kungälv

AGNESBERGSGRÄVTJÄNST I KUNGÄLV är ett entreprenadbolag med fokus på markentreprenader inom fjärrvärme och fjärrkyla. Bolaget har sitt säte i Kungälv och deras kunder utgörs främst av kommunala och regionala beställare i Göteborgsregionen.

Huvudkontor: Malmö

JATA CARGO är ett ledande företag inom transportlösningar med fokus på export och import. Bolaget har sitt säte i Malmö och deras kunder utgörs av både mindre och större svenska bolag med höga krav på kvalitet och service.

Huvudkontor: Göteborg

CS RIV & HÅLTAGNING är ett ledande företag inom rivningsentreprenader verksamt i Västsverige. Bolagets kunder utgörs av både mindre och större fastighetsbolag med höga krav på kvalitet så väl som miljö och återvinning. Bolaget har idag ca 45 personer anställda med en omsättning om ca 80 Mkr och ett EBIT-resultat om ca 20 mkr

Huvudkontor: Karlshamn

ELCOMUNICATION SWEDEN är ett ledande företag för elinstallationstjänster inom EL - IT – SÄKERHET. Bolaget har idag ca 90 personer anställda med en omsättning på ca 150 Mkr och ett resultat om 14 mkr. 

Huvudkontor: Tidaholm

NETRED är en komplett IT leverantör med möjlighet att ta sig an stora som små projekt. Bolaget inom såväl Hosting/IT drift och Anpassningar i ERP systemet Monitor. Anpassningarna är allt från enklare blanketter till komplexa integrationer.

Huvudkontor: Värnamo

IDATA är en leverantör av utdatatjänster såsom produktion och distribution av fysiska och digitala fakturor samt betalningspåminnelser.

Huvudkontor: Göteborg

B-R SOLUTIONS grundades 1963 och har sedan dess varit verksamma inom ombyggnad och service av drivmedelsanläggningar och då i huvudsak bensinstationer. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg men utför entreprenad- och servicearbeten över hela Sverige.

Huvudkontor: Skara

SKARASLÄTTENS TRANSPORT består av tre bolag som är verksamma inom transportförmeldning och åkeriverksamhet. Bolagen är nischade mot transporter av sjöcontainrar till och från svenska hamnar. 

Huvudkontor: Stockholm

STOCKHOLMS RÖREXPRESS har en stark position inom VVS arbeten mot offentlig sektor. Förutom VVS arbeten utför bolaget även, till viss del, mark- och byggentreprenader.

Huvudkontor: Kristianstad

TELARCO är ett entreprenadbolag, specialiserat på fiber-, tele och elutbyggnad. Bolaget är baserat i östra Skåne. Inom Telacro ingår även Tofta Gård som är speciliserade på schaktfri ledningsbyggnad.

Huvudkontor: Malmö

TUNGA LYFT är experter på lyft samt tunggodsförflyttningar och ledande inom sin nisch i Sverige. Bolaget lyfter allt från kassaskåp till broar och hela hus.

Huvudkontor: Varberg

TEODOLITEN är en ledande aktör inom mätteknik i Sverige. Teodoliten levererar tjänster inom mätteknik, byggledning och kontrollansvar.

Huvudkontor: Malmö

TK LOGISTIK är en oberoende transportpartner, baserad i Stockholm, Göteborg och Malmö. TK Logistik erbjuder flexibla, skräddarsydda och prisvärda logistiklösningar.

Huvudkontor: Holmsund/Umeå 

ILOCISTICS erbjuder specialisttjänster inom frakt, lagring, montering och distribution med bas i Umeå och en marknadstäckning som sträcker sig över hela världen.