Logotype

Bolag inom Services

Svenska Tungdykargruppen

Svenska Tungdykargruppen, STDG, är ett dykeri- och sjöentreprenadsföretag som grundades år 2000. Företaget utför alla former av dykeri- och undervattenarbeten men även vattenrelaterade landjobb.

Svenska Tungdykargruppen

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.