Logotype

Bolag inom Services

EVIAB-Gruppen

EVIAB Gruppen består av Elprofilen i Örebro AB, VVS Profilen i Örebro AB, EVIAB Teknik AB och Säkerhetsprofilen i Örebro AB och erbjuder installationstjänster inom el, vvs, säkerhet och el-teknik.

EVIAB-Gruppen

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.