Logotype

Storskogens affärsområden

Storskogens bolag är uppdelade i tre affärsområden: Tjänster, Handel och Industri. Dessa är i sin tur uppdelade i 14 vertikaler som består av affärsenheter, som endera är enskilda företag eller företag med tillhörande dotterbolag. Varje affärsområde leds av en affärsområdeschef som tillsammans med investment directors och investment managers arbetar för att stötta bolagen och säkerställa att de tillsammans med koncernledning och styrelse arbetar mot gemensamma strategiska och finansiella mål.

En diversifierad grupp med lönsamma bolag ger oss stabilitet att vara en långsiktig ägare med kapacitet att stötta företagen med kapital och kompetens.

Peter Ahlgren, affärsområdeschef, Tjänster

Tjänster

Affärsområdet Tjänster består av tjänstebolag med starka positioner inom specifika B2B-nischer och är indelade i följande vertikaler:

 • Installation
 • Logistik
 • Entreprenad
 • Infrastruktur
 • Konstruktion
 • Digitala tjänster
 • HR och kompetens

Tjänster omfattade 62 affärsenheter med totalt 5152 anställda i slutet av första kvartalet 2023.

Handel

Affärsområde Handel består av bolag med starka varumärken inom sina marknader och är uppdelade i följande vertikaler:

 • Hus och hem
 • Hälsa och skönhet
 • Sport, kläder och accessoarer
 • Nischade verksamheter

Handel omfattade 33 affärsenheter med totalt 2372 anställda i slutet av första kvartalet.

Industri

Affärsområdet Industri är uppdelat på traditionella industribolag inom tung/ medeltung industri, tillverkning och automation och är uppdelat inom följande vertikaler:

 • Automation
 • Industriteknik
 • Produkter

Industri omfattade 39 affärsenheter med totalt 5310 anställda i slutet av första kvartalet 2023.

30%

Affärsområdet Tjänsters andel av Storskogens omsättning under Q1 2023.

28%

Affärsområdet Handels andel av Storskogens omsättning under Q1 2023.

42%

Affärsområdet Industris andel av Storskogens omsättning under Q1 2023.

Affärsområdesansvariga

Peter Ahlgren, Tjänster
T: 070 - 640 25 68
E: peter.ahlgren@storskogen.com

Christer Hansson, Handel
T: 070 - 598 06 19
E: christer.hansson@storskogen.com

Fredrik Bergegård, Industri
T: 070-357 60 25
E: fredrik.bergegard@storskogen.com

Våra bolag - vår stolthet

Storskogen består sammanlagt av 134 affärsenheter indelade i ett antal vertikaler. Vi fokuserar på bolag med huvudverksamhet runt om i Sverige, men med kunder och samarbetspartners i många delar av världen. Under 2020 gjorde Storskogen sitt första internationella förvärv och har sedan dess etablerat verksamhet i Danmark, Norge, Storbritannien, Tyskland, Singapore och Schweiz. 

Storskogens bolag