Logotype

Storskogens affärsområden

Storskogens bolag är uppdelade i tre affärsområden: Tjänster, Handel och Industri. Dessa är i sin tur uppdelade i tolv vertikaler som består av affärsenheter, som endera är enskilda företag eller företag med tillhörande dotterbolag. Varje affärsområde leds av en affärsområdeschef som tillsammans med investment directors och investment managers arbetar för att stötta bolagen och säkerställa att de tillsammans med koncernledning och styrelse arbetar mot gemensamma strategiska och finansiella mål.

En diversifierad grupp med lönsamma bolag ger oss stabilitet att vara en långsiktig ägare med kapacitet att stötta företagen med kapital och kompetens.

Peter Ahlgren, affärsområdeschef, Tjänster

Tjänster

Affärsområdet Tjänster består av tjänstebolag med starka positioner inom specifika B2B-nischer och är indelade i följande vertikaler:

 • Installation
 • Logistik
 • Entreprenad och infrastruktur
 • Konstruktion
 • Digitala tjänster
 • HR och kompetens

Tjänster omfattade 45 affärsenheter med totalt 3331 anställda i slutet av tredje kvartalet 2021.

Handel

Affärsområde Handel består av bolag med starka varumärken inom sina marknader och är uppdelade i följande vertikaler:

 • Distributörer
 • Varumärken
 • Producenter

Handel omfattade 23 affärsenheter med totalt 1430 anställda i slutet av tredje kvartalet 2021.

Industri

Affärsområdet Industri är uppdelat på traditionella industribolag inom tung/ medeltung industri, legoproduktion och automation och är uppdelat inom följande vertikaler:

 • Automation
 • Industriteknik
 • Produkter

Industri omfattade 26 affärsenheter med totalt 2190 anställda i slutet av tredje kvartalet 2021.

34%

Affärsområdet Tjänsters andel av Storskogens omsättning under Q3 2021.

32%

Affärsområdet Handels andel av Storskogens omsättning under Q3 2021.

34%

Affärsområdet Industris andel av Storskogens omsättning under Q3 2021.

Affärsområdesanvariga

Peter Ahlgren, Tjänster
T: 070 - 640 25 68
E: peter.ahlgren@storskogen.com

Christer Hansson, Handel
T: 070 - 598 06 19
E: christer.hansson@storskogen.com

Fredrik Bergegård, Industri
T: 070-357 60 25
E: fredrik.bergegard@storskogen.com

Våra bolag - vår stolthet

Storskogen består sammanlagt av omkring hundra affärsenheter indelade i ett antal vertikaler. Vi fokuserar på bolag med huvudverksamhet runt om i Sverige, men med kunder och samarbetspartners i många delar av världen. Under 2020 gjorde Storskogen sitt första internationella förvärv och har sedan dess etablerat verksamhet i Danmark, Norge, Storbritannien, Tyskland och Schweiz. Sammantaget har Storskogens dotterbolag operationell verksamhet i ett 20-tal.

Storskogens bolag