Välkommen till Storskogen!

Storskogen är en privatägd företagsgrupp som strävar efter att vara den bästa ägaren för små och mellanstora företag. Vår drivkraft är att vi kan och gillar företagande. Därför förstår vi också vad som krävs för att driva och utveckla ett framgångsrikt företag.

Stabila och lönsamma företag byggs inte över en natt och de är sällan stöpta i samma form. Därför är vi långsiktiga när vi förvärvar bolag och stöttar deras utveckling. Vi ser ingen bortre gräns för vårt ägande, utan planerar att äga bolagen för evigt. Gemensamma drag hos våra bolag är fokus på god lönsamhet, stabila kassaflöden och en stark position inom sin nisch.

Vi startade Storskogen år 2012 med fokus på industri- och logistikföretag såsom Berco Produktion, PV Systems och Scandinavian Terrain Vehicles. Sedan 2014 har vi breddat till fler områden, med förvärv av bland andra Schalins Ringar, Skidstahus, Swedfarm och Smederna.

Vi letar ständigt efter nya välskötta bolag att förvärva, så tveka inte att ta kontakt med oss om ni har frågor eller vill veta mer om oss.

LÄS MER OM VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN OCH PORTFÖLJBOLAG

Vi gillar företagande

Vi är långsiktiga ägare, som förvärvar och utvecklar små och mellanstora företag, primärt i Sverige. Vår styrka är vår förmåga att se och förstå varje företags unika förutsättningar, behov och potential. Vi vill alltid vara huvudägare i bolagen vi förvärvar. 

Med mångårig erfarenhet från företagande och som anställda i olika linje- och stabsbefattningar är vi operationella i vårt anslag och sätter bolagens kunder och anställda i fokus snarare än finansiella nyckeltal. Det är enligt vår erfarenhet det bästa sättet att nå långsiktig god lönsamhet.

Vi köper ofta mindre företag som har varit i samma ägo under lång tid. Det kan vara ett familjeföretag eller ett företag som grundaren fortfarande arbetar aktivt i. Att få möjlighet att ta över stafettpinnen i den typen av bolag tycker vi är otroligt inspirerande, men det innebär också ett extra stort ansvar - ett ansvar vi gärna tar. Eftersom vi inte har för avsikt att sälja bolaget, har vi möjlighet att fokusera på det som är långsiktigt bäst. Vår erfarenhet är att det är först efter det att vi har haft tid att lära känna bolagets personal, dess kunder och leverantörer som det är möjligt för oss att som ny ägare att tillföra ett verkligt värde.

Vi drar också nytta av vår ägarkrets i arbetet med att stötta de företag vi förvärvar. Bland ägarna till Storskogen finns ett antal kapitalstarka privatpersoner med långsiktigt ägarperspektiv. Ägarna är själva framgångsrika företagare och förstår företagandets utmaningar och drivkrafter.

LÄS MER OM VAD VI SÖKER

Långsiktighet och lyhördhet i allt vi gör


Motiven till att sälja sitt bolag kan variera, men vi försöker att vara lyhörda kring de önskemål som säljaren eller säljarna har om livet efter en försäljning. Ibland kan det handla om att få möjlighet att kunna fokusera på det man tycker är roligt, och andra gånger handlar det om att hitta en ordnad övergång till en ny ledning. 

Det kan vara ensamt att leda ett mindre företag. Ibland finns ingen att rådfråga vid alla de svåra beslut som måste fattas. I vår kontext får man inte bara ett bollplank, utan någon som även tar ansvar för att uppfylla bolagets vision med både råd och dåd. Hur detta tar sig uttryck varierar från fall till fall beroende på det specifika bolagets strategiska och operationella utmaningar, även om vissa komponenter alltid finns med. Som ägare står vi för en finansiell trygghet som man som ensam företagare kanske inte har. Vi har möjilghet att göra de satsningar som krävs för att bolaget ska vara långsiktigt konkurrenskraftigt, både vad gäller att stärka bolagets strukturkapital, som att göra nödvändiga investeringar.

I vår kontext ges även tillgång till ett internt nätverk av duktiga medarbetare att utbyta idéer och erfarenheter med, såväl som ett externt nätverk av potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners. Det större sammanhanget öppnar också upp för alternativa karriärvägar för duktiga medarbetare. Framgångsrika företag drivs av duktiga människor, varför vi lägger stor vikt vid att stötta våra bolag vid rerktyering av ledande personer.

Vi gillar framgångsrika och välskötta företag som är starka i sin nisch


Storskogen har en förvärvsagenda där vi kontinuerligt letar efter välskötta företag primärt i Sverige. Finansiellt är huvudfokus företag som är lönsamma. Vi ser gärna ett uthålligt rörelseresultat över 10 msek, och en omsättning mellan 50-500 msek. Vi gillar företag som står på egna ben och räknar typiskt sett inte med synergier. 

Förutom vår allmänna förvärvsagenda, har även Storskogenbolagen sina egna strategiska agendor, som ibland innefattar komplementsförvärv. I de fallen bedömer vi helhetsaffären, snarare än det enskilda bolagets storlek, lönshamhet-, eller risknivå.

Förvärvsprocessen

Det är ofta ett svårt beslut att sälja sitt företag. Det handlar inte bara om frågor som när, på vilket sätt, för hur mycket eller till vem. Det är många gånger ett livsförändrande beslut, där den egna vardagen och kanske vardagen för familj och anställda kan komma att påverkas. Vår filosofi är att vara lyhörd och flexibel, för att fånga upp säljarens önskemål. Det kan bland annat handla om hur affären struktureras eller om hur livet ser ut efter en försäljning. Våra beslutsvägar är korta, vilket gör att vi kan genomföra affärer på ett par veckor om så önskas. Det finns andra fall där det tar tid att komma fram till ett säljbeslut. Då händer det att vi agerar bollplank åt säljaren under lång tid, innan bolaget till slut säljs.

LÄS MER OM VÅRA FÖRVÄRVSPROCESSER

Här finns vi

STORSKOGEN INDUSTRIER AB / STORSKOGEN UTVECKLING AB / STORSKOGEN 3 INVEST AB

Blasieholmsgatan 7, 4 tr
111 48 Stockholm

KOM I KONTAKT MED OSS