Logotype

OBLIGATIONSLÅN

Den 4 maj 2021 emitterade Storskogen Group AB (publ) ett icke-säkerställt obligationslån om SEK 3 miljarder, inom ett rambelopp om SEK 4 miljarder, med en löptid om 3 år. Obligationslånet löper med en årlig ränta om Stibor 3m + 300 baspunkter. 

Dokument: 
Terms and Conditions (PDF, Engelska)
Q&A Hållbarhet (PDF, Engelska)

Pressmeddelande

Storskogen Group AB (publ) har framgångsrikt emitterat ett obligationslån om SEK 3 miljarder

Stockholm, 04 maj, 2021 (16.00 – Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) har emitterat sitt första obligationslån. Transaktionen är en av de största som genomförts av en förstagångsemittent i Norden.

Läs pressmeddelandet här