Logotype

Insynstransaktioner

Transaktioner som utförs av insiders registreras i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk i Finansinspektionens insiderregister. Tabellen nedan visar senaste informationen om insiders transaktioner.