Logotype

Investerarinformation

Storskogen Group AB (publ) är en privatägd företagsgrupp som strävar efter att vara den bästa ägaren för små och medelstora företag. Det gemensamma hos Storskogens bolag är att de har god lönsamhet, stabila kassaflöden och en stark position inom sin marknad.

Storskogen hade totalt 1192 aktieägare per den 31 juli 2020. I Bolaget finns två aktieslag, A-aktier och B-aktier, A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. De tio största ägarna svarade för 77,1 procent av rösterna och 35,3 procent av aktiekapitalet. Koncernens bolagsstyrning följer svensk lag och den av stämman fastställda bolagsordningen, arbetsordning och instruktioner för styrelse och vd samt interna policyer. Bolaget har även påbörjat en frivillig anpassning till Svensk kod för bolagsstyrning.

Har du frågor kring Storskogen?

För dig som har frågor kring Storskogen, eller vill ta del av investerarinforamation, ta gärna kontakt med Lena Krauss, CFO.

Lena Krauss CFO

Lena Krauss, CFO
T: 073 - 988 44 66 
E: lena@storskogen.com

Daniel Kaplan

Daniel Kaplan, vd och grundare
T: 073 - 920 94 00 
E: daniel@storskogen.com

ANDRA KVARTALET 2020

Ett händelserikt kvartal

Trots en organisk försäljningsminskning på 8 procent i kölvattnet av coronapandemins utbredning uppnåddes en organisk vinsttillväxt på 2 procent under kvartalet, och en total ökning av rörelseresultatet på 77 procent. Förvärvsaktiviteten blev godkänd trots flera avbrutna eller uppskjutna transaktioner.

KVARTALSRAPPORT (pdf)

Hållbarhet

Effektiv resursförbrukning

Storskogens långsiktiga fokus går hand i hand med ett hållbart perspektiv som startar redan i förvärvsprocessen. Arbetet med hållbarhet finns med i vårt dagliga arbete och handlar om allt från effektiv resursförbrukning till att värna om anställdas kompetensutveckling och trygghet.

mer om hållbarhet på storskogen

ÅRSREDOVISNING

Storskogens Årsredovisning 2019

År 2019 blev ett händelserikt år på Storskogen med 27 bolagsförvärv. Vid årets slut bestod koncernen av totalt 49 affärsenheter och ett hundratal bolag. Omsättningen ökade med 87 procent jämfört med 2018, varav 5,5 procent underliggande tillväxt. Under året stärktes organisationen i bolagets affärsområden samt på ekonomi och förvärvsavdelningarna vilket bidrar till att göra Storskogens affärsmodell mer skalbar med resurser att stödja Storskogens fortsatta resa.

Årsredovisning (PDF)

Den här hemsidan använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter att använda hemsidan utan att göra några ändringar godkänner du användningen av kakor. Läs mer om kakor här